Discover Technata Job board

Find your next tech job in Kanata North, Canada’s largest technology park. Then explore endless international opportunities and dream about where your career will take you. With the Country’s largest density of technology companies ranging from promising startups to leading global giants, Kanata North is the place to be if you are serious about a career in tech.

Junior Monitoring Coordinator & Incydent Responder

Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery

Warsaw, Poland · Masovian Voivodeship, Poland
Posted on Sunday, July 7, 2024

Welcome to Warner Bros. Discovery… the stuff dreams are made of.

Who We Are…

When we say, “the stuff dreams are made of,” we’re not just referring to the world of wizards, dragons and superheroes, or even to the wonders of Planet Earth. Behind WBD’s vast portfolio of iconic content and beloved brands, are the storytellers bringing our characters to life, the creators bringing them to your living rooms and the dreamers creating what’s next…

From brilliant creatives, to technology trailblazers, across the globe, WBD offers career defining opportunities, thoughtfully curated benefits, and the tools to explore and grow into your best selves. Here you are supported, here you are celebrated, here you can thrive.

Zadania na stanowisku:

 • Monitoring Online i procesowanie awarii P1/P2 zgodnie z procedurą Major Incident

 • Nadzór w trybie 24/7 alertów w systemach monitoringu środowisk Online, weryfikacja alarmów w celu wykluczenia bądź potwierdzenia awarii oraz określenia jej priorytetu;

 • W przypadku wystąpienia awarii P1/P2, organizacja sztabu kryzysowego z udziałem zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za usunięcie awarii

 • Współpraca z zespołami inżynierskimi w prowadzeniu komunikacji dotyczącej awarii w obszarach technologicznych

 • W przypadku wystąpienia awarii P1/P2, organizacja sztabu kryzysowego z udziałem zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za usunięcie awarii

 • Udzielanie dostępu podmiotom zewnętrznym do systemów firmy zgodnie z procedurą SOD

 • W przypadku wystąpienia awarii komunikowanie interesariuszom (w tym biznesu) faktu zaistnienia awarii, jej zasięgu, postępach w jej usuwaniu i o jej zakończeniu;

 • W porozumieniu z zespołami merytorycznymi sporządzenie sprawozdania [RFO] z awarii mające na celu identyfikację wadliwych procesów, wskazanie rozwiązań mających zapobiegać ponownemu wystąpieniu problemu oraz podsumowanie awarii dla Biznesu

 • Dbanie o raportowanie poawaryjne zgodnie z instrukcją

Oczekiwania:

 • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane informatyczne

 • Angielski na poziomie minimum B2 oraz biegła znajomość języka polskiego

 • Dyspozycyjność (praca w trybie 24/7/365) w systemie hybrydowym

 • Mile widziany 1 rok doświadczenia w monitorowaniu środowisk informatycznych

 • Mile widziana umiejętność pracy w systemach PagerDuty, Jira, Confluence oraz ServiceNow

 • Gotowość do pracy w warunkach stałego, dużego dopływu informacji

 • Duże umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, umiejętność logicznego wnioskowania i przekazywania informacji

 • Chęć do nauki i ciągłego samodoskonalenia

 • Zdolność do pracy w zespole

Prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z CV i listem motywacyjnym.

Oferujemy:

 • umowa o pracę

 • praca w modelu hybrydowym

 • pakiet świadczeń: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, platforma kafeteryjna MyBenefit (dofinansowanie do karty sportowej), fundusz świadczeń socjalnych, programy emerytalne, platforma uznaniowa, program poleceń pracowniczych

 • darmowy dostęp do platformy player.pl i Max

 • inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: platforma wellbeing, joga, masaże, webinaria edukacyjne, Program Wsparcia Pracowników, wewnętrzne inicjatywy w obszarze mediowym, cykliczne pokazy filmowe w biurowej sali kinowej

 • szkolenia i rozwój: platforma szkoleniowa, dofinansowanie lekcji języka angielskiego, Employee Resource Groups - grupy pracownicze, spotkania online z ekspertami

 • działania CSR: akcje wolontaryjne, inicjatywy ekologiczne i społeczne

 • nieformalny strój biznesowy

 • dostęp do miejsc parkingowych

#LI-Hybrid

How We Get Things Done…

This last bit is probably the most important! Here at WBD, our guiding principles are the core values by which we operate and are central to how we get things done. You can find them at www.wbd.com/guiding-principles/ along with some insights from the team on what they mean and how they show up in their day to day. We hope they resonate with you and look forward to discussing them during your interview.

Championing Inclusion at WBD

Warner Bros. Discovery embraces the opportunity to build a workforce that reflects the diversity of our society and the world around us. Being an equal opportunity employer means that we take seriously our responsibility to consider qualified candidates on the basis of merit, regardless of sex, gender identity, ethnicity, age, sexual orientation, religion or belief, marital status, pregnancy, parenthood, disability or any other category protected by law. If you’re a qualified candidate and you require adjustments or accommodations to search for a job opening or apply for a position, please contact us at recruitadmin@wbd.com.